Arrangementen


Financieel


Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang.
U sluit een overeenkomst af met kinderdagopvang Het Snuitje en ontvangt een factuur voor de kosten.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage aanvragen bij de Rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.

De dagen dat we dicht zijn worden automatisch verrekend in het maandtarief (Nationale feestdagen).
U ontvangt van ons, na het tekenen van de plaatsingsovereenkomst, een offerte met alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de aanvraag bij de Belastingdienst.

U ontvangt van ons halverwege de maand een factuur voor de daarop volgende maand. Het bedrag wordt rond de 29ste van de maand voorafgaand per automatisch incasso van uw rekening afgeschreven.

Bij ziekte en vakanties heeft u geen recht op terugbetaling. Mocht het voorkomen dat u een dag wilt ruilen, geef de desbetreffende dag door via de ouderlogin zodat wij kunnen kijken of er plaats is op de groep. Ruilen is een service en geen recht.

Jaarlijks wordt de prijs bekeken en aangepast, voornamelijk bepaald aan de hand van de indexcijfers vanuit het Rijk en/of CAO verhogingen, enzovoort.