Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO 4 tot 12 jaar (De Blokhut en De Hooizolder):

De verschillende arrangementen zijn:

Ÿ51 weken: (inclusief vervoer van school naar de kinderopvang)

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2020 € 7,77 voor afname van 51 weken per jaar.
De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal eindtijd school tot 18.15 uur, dan krijg je het bedrag per dag x 40 schoolweken. Plus 11 hele dagen opvang in de vakantieperiode (uurtarief maal 11, dat is € 85,47 per dag). Deze twee bedragen worden bij elkaar opgeteld en worden omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht.

Ÿ40 basisschoolweken: (inclusief vervoer van school naar de kinderopvang)

De 40 basisschoolweken opvang is met name bedoeld voor ouders met een baan in bijvoorbeeld het onderwijs. U neemt dan 40 basisschoolweken opvang per jaar af, geen vakantieopvang. Mocht u toch graag gebruik willen maken van vakantieopvang, dan kan dat door aanschaf van een extra losse dag.

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2020 € 8,12 voor afname van 40 basisschoolweken per jaar. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal eindtijd school tot 18.15 uur. Uitkomst van dit bedrag dan x 40 basisschoolweken. Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht en waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt - verspreid over 12 maanden - ongeacht of u in de betreffende maand opvang geniet.


Ÿ11 basisschool vakantieweken: (eigen vervoer)

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2020 € 8,12 voor afname van 11 basisschool vakantieweken per jaar. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal 11, dat is € 89,32 per dag x 11 basisschool vakantieweken. Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht en waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt - verspreid over 12 maanden - ongeacht of u in de betreffende maand opvang geniet.

ŸStudiedagen: (eigen vervoer)
Studiedagen worden tegen betaling van de uurprijs volgens afgesproken arrangementcontract berekend. Deze dag wordt de maand erna op de factuur bijgeschreven.  Vooraf overleggen met de planner van Het Snuitje of het mogelijk is om uw kind te plaatsen op die dag.

Extra losse dag:

Als u een keertje opvang nodig heeft, dan is dat mogelijk, afhankelijk beroepskracht-kindratio. Wij spreken van extra dagopvang als deze opvang niet op contractbasis is ingekocht. Vooraf overleggen met de planner van Het Snuitje of het mogelijk is om uw kind te plaatsen op die dag.

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2020 € 8,34 voor afname per dag of dagdeel of afhankelijk van eindtijd school tot 18.15 uur. 


Onderstaande geldt voor 51 weken en 40 schoolweken
Korte middagen vanaf 14.00 uur tot 18.15 uur, afhankelijk van eindtijd school.
Lange middagen vanaf 12.00 uur tot 18.15 uur, afhankelijk van eindtijd school.
U kunt uw kind ophalen van 16:30 tot 18:15 uur.

Alle kinderen worden opgehaald bij de betreffende basisschool door vervoer van kinderopvang Het Snuitje. Dit gebeurt door de medewerkers en vrijwilligers.
Mocht uw kind incidenteel niet door ons vervoer op de basisschool worden opgehaald, te denken valt ook aan ziekte, een activiteit op school etc., dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk/uiterlijk dezelfde dag vóór 9:00 uur door te geven aan Jim/Mandy/Bianca, zodat zij de betreffende medewerker kunnen instrueren. 
Nablijven en extra taken op school kunnen niet uitgevoerd worden tijdens opvangdagen.
Onnodige ritten die volgen na het niet afmelden of het niet aanwezig zijn op de afgesproken plek, worden na twee keer verzuim in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 25,00 per daarop volgende rit.

VSO van 4 tot 12 jaar:
Wanneer er interesse is voor VSO (voorschoolse opvang), dan horen Jim, Mandy en Bianca dit graag en zullen wij bezien of het haalbaar is voor kinderopvang Het Snuitje om dit aan te (gaan) bieden. Mocht dit aanbieden lukken, dan wordt dit vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst tegen hetzelfde uurtarief van het afgesproken arrangement.


- Dagdeel ochtend: u kunt uw kind brengen van 07:15 tot 09:00 uur en ophalen van 12:15 tot 12:45 uur (eerder of later in overleg mogelijk).

- Dagdeel middag: u kunt uw kind brengen van 12.45 tot 13.15 uur (eerder of later in overleg mogelijk) en ophalen van 16:30 tot 18:15 uur.

Onderstaande geldt voor studiedagen per kind:
In vakanties en tijdens studiedagen bestaat de mogelijkheid van hele dagopvang van 7.15 uur tot 18.15 uur. Hiervoor hanteren wij diverse opties. Deze dagen dienen voor aanvang van het nieuwe schooljaar gemeld te zijn, zodat wij voor passende opvang kunnen zorgen. Studiedagen worden extra aan u gefactureerd.