Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO 4 tot 12 jaar (De Blokhut en De Hooizolder):

De verschillende arrangementen zijn:

>> 51 weken: (inclusief vervoer van school naar de kinderopvang)

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2023 € 8,90 voor afname van 51 weken per jaar.
De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal eindtijd school tot 18.15 uur, dan krijg je het bedrag per dag x 40 schoolweken. Plus 11 hele dagen opvang in de vakantieperiode (uurtarief maal 11, dat is € 90,86 per dag). Deze twee bedragen worden bij elkaar opgeteld en worden omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht.

>> 40 basisschoolweken: (inclusief vervoer van school naar de kinderopvang)

De 40 basisschoolweken opvang is met name bedoeld voor ouders met een baan in bijvoorbeeld het onderwijs. U neemt dan 40 basisschoolweken opvang per jaar af, geen vakantieopvang. Mocht u toch graag gebruik willen maken van vakantieopvang, dan kan dat door aanschaf van een extra losse dag.

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2023 € 9,27 voor afname van 40 basisschoolweken per jaar. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal eindtijd school tot 18.15 uur. Uitkomst van dit bedrag dan x 40 basisschoolweken. Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht en waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt - verspreid over 12 maanden - ongeacht of u in de betreffende maand opvang geniet. 


>> 11 basisschool vakantieweken: (eigen vervoer)

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2023 € 9,27 voor afname van 11 basisschool vakantieweken per jaar. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal 11 uur x 11 basisschool vakantieweken. Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht en waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt - verspreid over 12 maanden - ongeacht of u in de betreffende maand opvang geniet.

>> Studiedagen/school dicht of eerder uit: (eigen vervoer)

Studiedagen worden tegen betaling van de uurprijs volgens afgesproken arrangementcontract berekend. Deze dag wordt op de factuur bijgeschreven. Vooraf overleggen met de planner van Het Snuitje of het mogelijk is om uw kind te plaatsen op die dag.

>> Extra losse dag:

Als u een keertje opvang nodig heeft, dan is dat mogelijk, afhankelijk beroepskracht-kindratio. Wij spreken van extra dagopvang als deze opvang niet op contractbasis is ingekocht. Vooraf overleggen met de planner van Het Snuitje of het mogelijk is om uw kind te plaatsen op die dag.

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2023 hetzelfde uurtarief als het afgesproken arrangement.

U kunt uw kind ophalen van 16:30 tot 18:15 uur. Mocht dit een keer eerder zijn, laat het de groep dan weten.

> Helaas rijden we niet op alle basisscholen in Veghel. Uw kind kan wel komen spelen ook al rijden we niet op die school, maar kunt u het vervoer zelf geregeld krijgen.
> Mocht uw kind incidenteel niet door ons vervoer op de basisschool worden opgehaald, te denken valt aan ziekte, een activiteit op school etc., dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk/uiterlijk dezelfde dag vóór 9:00 uur door te geven aan de planner, zodat zij de betreffende medewerker kan instrueren.
> Nablijven en extra taken op school kunnen NIET worden uitgevoerd tijdens opvangdagen.
> Onnodige ritten die volgen na het niet afmelden van uw kind of uw kind niet aanwezig is op de afgesproken plek, worden na twee keer verzuim in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 25,00 per daarop volgende rit.

>> VSO van 4 tot 12 jaar:
Wij bieden ook voorschoolse opvang aan (VSO). Informeer hiervoor bij de planner van Het Snuitje. We kunnen dan kijken naar de mogelijkheden. Mochten we VSO-opvang kunnen aanbieden, dan wordt dit vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst tegen hetzelfde uurtarief als van het afgesproken BSO-arrangement. Mocht uw kind geen BSO afnemen, maar wel graag VSO bij ons wensen dan horen we het ook graag en kijken we naar de mogelijkheden. Het uurtarief zal dan hoger zijn, dan wanneer u ook een BSO-arrangement heeft.

- Dagdeel ochtend: u kunt uw kind brengen van 07:15 tot 09:00 uur en ophalen van 12:15 tot 12:45 uur (eerder of later in overleg mogelijk).

- Dagdeel middag: u kunt uw kind brengen van 12.45 tot 13.15 uur (eerder of later in overleg mogelijk) en ophalen van 16:30 tot 18:15 uur.

Onderstaande geldt voor studiedagen per kind:
In vakanties en tijdens studiedagen bestaat de mogelijkheid van gebruik te willen maken van een hele dag opvang van 7.15 uur tot 18.15 uur. Hiervoor hanteren wij diverse opties. Deze dagen dienen voor aanvang tijdig aangevraagd te zijn, zodat wij naar de mogelijkheden kunnen kijken. Het kan wel zijn dat er te weinig animo is voor bijvoorbeeld opvang tijdens een studiedag waardoor wij de opvang niet kunnen bieden of dat de groep vol is en er dan geen plek meer is. Studiedaguren worden extra aan u gefactureerd.

Let op: dit zijn brutobedragen. Het nettobedrag valt in de meeste gevallen (aanzienlijk) lager uit. Dit verschil bestaat doordat bij de weergave van deze tarieven geen rekening is gehouden met de kinderopvangtoeslag die u als ouder op basis van de inkomenssituatie ontvangt van de Belastingdienst.