Tarieven

Financieel

Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang.
U sluit een overeenkomst af met kinderdagopvang Het Snuitje en ontvangt een factuur voor de kosten.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage aanvragen bij de Rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.

De dagen dat we dicht zijn worden automatisch verrekend in het maandtarief (Nationale feestdagen).
U ontvangt van ons, na het tekenen van de plaatsingsovereenkomst, een offerte met alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de aanvraag bij de Belastingdienst.

U ontvangt van ons halverwege de maand een factuur voor de daarop volgende maand. Het bedrag wordt rond de 29ste van de maand voorafgaand per automatisch incasso van uw rekening afgeschreven.

Bij ziekte en vakanties heeft u geen recht op terugbetaling. Mocht het voorkomen dat u een dag wilt ruilen, geef de desbetreffende dag door via de ouderlogin zodat wij kunnen kijken of er plaats is op de groep. Ruilen is een service en geen recht.

Jaarlijks wordt de prijs bekeken en aangepast, voornamelijk bepaald aan de hand van de indexcijfers vanuit het Rijk en/of CAO verhogingen, enzovoort.

Dagopvang

Dagopvang 0 tot 4 jaar (Villa Knor, De Biggetjes en De Krulstaartjes)

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2024 € 9,98 voor afname van 51 weken per jaar.

De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal 11, dat is € 109,78 per dag. Dit zijn de uren dat kinderopvang Het Snuitje open is (51 weken per jaar). Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht. De dagen dat wij dicht zijn worden automatisch verrekend in het maandtarief. U ontvangt van ons, na het tekenen van de plaatsingsovereenkomst, een betalingsoverzicht met alle benodigde gegevens voor de aanvraag bij de Belastingdienst.

40 basisschoolweken 0 tot 4 jaar (Villa Knor, De Biggetjes en De Krulstaartjes)

De 40 basisschoolweken opvang is met name bedoeld voor ouders met een baan in bijvoorbeeld het onderwijs. U neemt dan 40 basisschoolweken opvang per jaar af, geen vakantieopvang. Mocht u toch graag gebruik willen maken van vakantieopvang, dan kan dat door aanschaf van de vakantie strippenkaart en/of een extra losse dag.

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2024 € 10,35 voor afname van 40 basisschoolweken per jaar. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal 11, dat is € 113,85 per dag.  Uitkomst van dit bedrag dan x 40 basisschoolweken. Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht en waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt – verspreid over 12 maanden – ongeacht of u in de betreffende maand opvang geniet.

Dagdeel: u kunt uw kind brengen van 07:15 tot 09:00 uur en ophalen van 16:30 tot 18:15 uur. Mocht dit een keer later of eerder zijn, laat het de groep dan even weten.

Denk aan regelmaat omdat dit belangrijk is voor het opbouwen van veiligheid en vertrouwen van uw kind in de opvang.

Extra losse dag

Als u een keertje opvang nodig heeft, dan is dat mogelijk, afhankelijk beroepskracht-kindratio. Wij spreken van extra dagopvang als deze opvang niet op contractbasis is ingekocht. Vooraf overleggen met de planner van Het Snuitje of het mogelijk is om uw kind te plaatsen op die dag.
Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2024 hetzelfde als het afgesproken arrangement.

Let op: dit zijn brutobedragen. Het nettobedrag valt in de meeste gevallen (aanzienlijk) lager uit. Dit verschil bestaat doordat bij de weergave van deze tarieven geen rekening is gehouden met de kinderopvangtoeslag die u als ouder op basis van de inkomenssituatie ontvangt van de Belastingdienst.

Peuteropvang

Peuteropvang 2 tot 4 jaar (De Beestenboel) ochtend en 40 basisschoolweken

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2024 € 10,35 voor afname van 40 basisschoolweken per jaar. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal 5 uur, dat is € 51,75 per ochtend. Uitkomst van dit bedrag dan x 40 basisschoolweken. Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht en waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt – verspreid over 12 maanden – ongeacht of u in de betreffende maand opvang geniet.

U kunt uw kind brengen tussen 8.00 en 8.30 uur (later in overleg mogelijk) en u kunt uw kind ophalen tussen 12.45 en 13.00 uur (dit is inclusief lunch).

Denk aan regelmaat, omdat dit belangrijk is voor het opbouwen van veiligheid en vertrouwen van uw kind in de opvang.

Extra losse ochtend

Als u een keertje opvang nodig heeft, dan is dat mogelijk, afhankelijk beroepskracht-kindratio. Wij spreken van extra opvang als deze opvang niet op contractbasis is ingekocht. Vooraf overleggen met de planner van Het Snuitje of het mogelijk is om uw kind te plaatsen op die dag.
Het uurtarief hiervoor is gelijk aan de afgesproken arrangementprijs.

Let op: dit zijn brutobedragen. Het nettobedrag valt in de meeste gevallen (aanzienlijk) lager uit. Dit verschil bestaat doordat bij de weergave van deze tarieven geen rekening is gehouden met de kinderopvangtoeslag die u als ouder op basis van de inkomenssituatie ontvangt van de Belastingdienst.

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO 4 tot 12 jaar (De Blokhut en De Hooizolder):

De verschillende arrangementen zijn:

>> 51 weken: (inclusief vervoer van school naar de kinderopvang)

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2024 € 9,46 voor afname van 51 weken per jaar.
De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal eindtijd school tot 18.15 uur, dan krijg je het bedrag per dag x 40 schoolweken. Plus 11 hele dagen opvang in de vakantieperiode (uurtarief maal 11, dat is € 104,06 per dag). Deze twee bedragen worden bij elkaar opgeteld en worden omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht.

>> 40 basisschoolweken: (inclusief vervoer van school naar de kinderopvang)

De 40 basisschoolweken opvang is met name bedoeld voor ouders met een baan in bijvoorbeeld het onderwijs. U neemt dan 40 basisschoolweken opvang per jaar af, geen vakantieopvang. Mocht u toch graag gebruik willen maken van vakantieopvang, dan kan dat door aanschaf van een extra losse dag.

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2024 € 9,83 voor afname van 40 basisschoolweken per jaar. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal eindtijd school tot 18.15 uur. Uitkomst van dit bedrag dan x 40 basisschoolweken. Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht en waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt – verspreid over 12 maanden – ongeacht of u in de betreffende maand opvang geniet.

>> 11 basisschool vakantieweken: (eigen vervoer)

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2024 € 9,83 voor afname van 11 basisschool vakantieweken per jaar. De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal 11 uur x 11 basisschool vakantieweken. Dit wordt omgerekend in een maandtarief dat in rekening wordt gebracht en waarvoor u maandelijks een factuur ontvangt – verspreid over 12 maanden – ongeacht of u in de betreffende maand opvang geniet.

>> Studiedagen/school dicht of eerder uit: (eigen vervoer)

Studiedagen worden tegen betaling van de uurprijs volgens afgesproken arrangementcontract berekend. Deze extra uren worden op de factuur bijgeschreven. Vooraf overleggen met de planner van Het Snuitje of het mogelijk is om uw kind te plaatsen op die dag.

>> Extra losse dag:

Als u een keertje opvang nodig heeft, dan is dat mogelijk, afhankelijk beroepskracht-kindratio. Wij spreken van extra dagopvang als deze opvang niet op contractbasis is ingekocht. Vooraf overleggen met de planner van Het Snuitje of het mogelijk is om uw kind te plaatsen op die dag.

Het uurtarief bedraagt per 1 januari 2024 hetzelfde uurtarief als het afgesproken arrangement.

U kunt uw kind ophalen van 16:30 tot 18:15 uur. Mocht dit een keer eerder zijn, laat het de groep dan weten.

> Helaas rijden we niet op alle basisscholen in Veghel. Uw kind kan wel komen spelen ook al rijden we niet op die school, en zal het vervoer door uzelf geregeld moeten worden.
> Mocht uw kind incidenteel niet door ons vervoer op de basisschool worden opgehaald, te denken door ziekte, een activiteit op school etc., dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk/uiterlijk dezelfde dag vóór 9:00 uur door te geven via de ouderlogin.
> Nablijven en extra taken op school kunnen NIET worden uitgevoerd tijdens opvangdagen.
> Onnodige ritten die volgen na het niet afmelden van uw kind of uw kind niet aanwezig is op de afgesproken plek, worden na twee keer verzuim in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 25,00 per daarop volgende rit.

>> VSO van 4 tot 12 jaar:
Wij bieden ook voorschoolse opvang aan (VSO). Informeer hiervoor bij de planner van Het Snuitje. We kunnen dan kijken naar de mogelijkheden. Mochten we VSO-opvang kunnen aanbieden, dan wordt dit vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst tegen hetzelfde uurtarief als van het afgesproken BSO-arrangement. Mocht uw kind geen BSO afnemen, maar wel graag VSO bij ons wensen dan horen we het ook graag en kijken we naar de mogelijkheden. Het uurtarief zal dan hoger zijn, dan wanneer u ook een BSO-arrangement heeft.

Let op: dit zijn brutobedragen. Het nettobedrag valt in de meeste gevallen (aanzienlijk) lager uit. Dit verschil bestaat doordat bij de weergave van deze tarieven geen rekening is gehouden met de kinderopvangtoeslag die u als ouder op basis van de inkomenssituatie ontvangt van de Belastingdienst.