Peuteropvang

Sinds 2019 zijn we gestart met onze peuteropvang (dit is voor kinderen van 2 tot 4 jaar). En het is een succes! De kinderen, maar ook onze medewerkers, genieten volop van deze ochtenden samen met de kinderen. De kinderen hebben dan een paar uur veel leerplezier op Het Snuitje. Ze kunnen zien, horen, voelen, ruiken en proeven op de boerderij en dit is een goede voorbereiding voor school! Deze ochtenden zijn van 8.00 tot 13.00u (incl. lunch) in de 40 schoolweken.

Mochten jullie het ook leuk vinden dat jullie kind(eren) komen spelen bij onze peuteropvang, dan kunnen jullie dit via de ouderlogin aangeven of met ons bellen of mailen.

Voorbereidende activteiten die we onder andere doen zijn:

 • jezelf durven en mogen zijn in een groep;
 • kringgesprekken;
 • zelfstandigheid stimuleren;
 • woordenschat;
 • structruur en ritme zoals op de bassischool;
 • aangaan sociale contacten;
 • leren om hulp te vragen;
 • stimuleren zindelijkheid;
 • liedjes zingen;
 • kleuren en vormen benoemen;
 • voorbereidend rekenen;
 • leren zaaien en oogsten;
 • dieren verzorgen en knuffelen;
 • stimuleren fijne en grove motoriek

Buitenschoolse opvang

De BSO bestaat uit 2 stamgroepen.

In de binnenruimte van de BSO is een huiselijke en rustige sfeer terug te vinden. Er zijn verschillende hoeken waar kinderen kunnen spelen, zoals: een podium, huishoek, knutseltafel, blokkenhoek en chillroom. De binnenruimte is zodanig ingericht dat het goed mogelijk is om ‘buiten’ naar binnen te halen. Gezien de groene pedagogische visie van onze opvang vinden wij het vanzelfsprekend dat er aandacht en gelegenheid is voor het naar binnen halen van natuur.

In de buitenruimte stimuleren wij de kinderen om zelf hun fantasie te volgen, zelf te laten ontdekken wat het weer, de natuur en de dieren te bieden hebben. Kinderen krijgen de ruimte om zich heerlijk te bewegen. Op deze manier worden de kinderen gestimuleerd om ‘natuurlijk te spelen’ zonder gebruik te maken van standaard speeltoestellen.